Μεταφορές

Ποιοτικές & Αξιόπιστες υπηρεσίες!

Με έδρα στην Κόρινθο, εξυπηρετούμε σε όλη την Ελλάδα! Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφορών στους πελάτες μας, καλύπτοντας και τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις που χρήζουν ειδικού χειρισμού! Λειτουργούμε, πάντα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.Στη μεταφορική εταιρεία ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΕ διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία για να υποστηρίζουμε απαιτητικά projects, με απόλυτη επιτυχία! Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας αναλαμβάνουμε εθνικές μεταφορές και διανομές παντός τύπου, σε όλη την Ελλάδα, με ταχύτητα και συνέπεια.

Η πολύχρονη εμπειρία, η αξιοπιστία και ο επαγγελματισμός μας μάς έχουν χαρίσει ηγετική θέση στον τομέα των εθνικών μεταφορών! Η εμπιστοσύνη των πελάτων μας είναι η δύναμή μας για να συνεχίζουμε την επιτυχημένη πορεία μας.

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας για μεταφορές φορτίων -βαρέων και ειδικών, επικοινωνήστε μαζί μας.Στην εταιρεία μας διατηρούμε συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, των οποίων τα εμπορεύματα-προϊόντα αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε. Διαθέτοντας ιδιόκτητα φορτηγά -τράκτορες, επικαθήμενα, συρόμενα- για τη μεταφορά χύδην φορτίων μπορούμε να αναλάβουμε οποιοδήποτε μεταφορικό έργο!

Με άριστα εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, παρέχουμε, πάντα, υπηρεσίες μεταφορών υψηλού επιπέδου. Στη ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΕ, θέλουμε και μπορούμε να είμαστε… ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις μεταφορές!


 
Εθνικές Μεταφορές σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδας. Καθετοποίηση σε μεταφορές από λιμάνια.
 


Ζητήστε προσφορά!