Η εταιρεία μας

Η ΜΠΟΖΙΚΗΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 1973 με αντικείμενο τις μεταφορές-διανομές-αποθηκεύσεις σε τοπικό επίπεδο. Η άριστη συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις μας δίνουν το κίνητρο και την υποχρέωση απέναντι τους, το 1982 να επεκταθούμε πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό, επενδύοντας σε εξοπλισμό αλλά και εμπειρία. 1992-1998 η εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητες της, εκσυγχρονίζεται και μπαίνει δυναμικά στις υπηρεσίες λιμένων στα λιμάνια της Κορίνθου του Κιάτου και του Ναυπλίου, με φορτώσεις-εκφορτώσεις-ανυψώσεις-ρυμουλκήσεις μεγάλων φορτίων. Το 2004 με νέο πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα (2004-2009) η εταιρία επενδύει σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες logistics, με νέους υπερσύγχρονους αυτοκινούμενους τηλεσκοπικούς γερανούς, φορτωτές, περονοφόρα οχήματα και φορτηγά. Η ΜΠΟΖΙΚΗΣ Α.Ε καθιερώνεται πλέον ως leader στην αγορά των μεταφορών και εκφορτώσεων, ικανοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της..

Επεκτείνουμε
τις δραστηριότητές μας

Επενδύουμε σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση των πιο απαιτητικών εργασιών. Για την εταιρεία μας η κάθε εργασία αποτελεί πρόκληση που μας οδηγεί στη συνεχόμενη πορεία της εξέλιξης μας, με στόχο το αύριο.

Μπαίνουμε δυναμικά
στις υπηρεσίες λιμένων

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με μεγάλο δείκτη δυσκολίας. Η εμπειρία μας και ο συνεχής τεχνολογικός εκσυγχρονισμός μας, αποτελούν τη σημαντικότερη εγγύηση μας.

Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες
και υπηρεσίες logistics

Ο αυτοματισμός και η “έξυπνη” διαχείριση των πόρων μας, καθιστά την εταιρεία μας, στο μεγαλύτερο σύμμαχο σας τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και γενικότερα σε υπηρεσίες logistics

Skip to content